Calculator Aria Paralelogramului

Ce este paralelogramul?

Un paralelogram este o figura geometrica plana cu patru laturi si patru unghiuri. Aceste laturi sunt paralele intre ele, iar unghiurile sunt egale. Paralelogramul poate fi un dreptunghi, un romb sau un trapez.

Formula pentru calcularea ariei unui paralelogram este: A = b x h, unde b este baza paralelogramului si h este inaltimea acestuia.

Formula pentru calcularea perimetrului unui paralelogram este: P = 2 (a + b), unde a si b sunt laturile paralelogramului.

Ce presupune regula paralelogramului?

Regula paralelogramului este o proprietate importantă a paralelogramelor. Această regulă afirmă că suma pătratelor lungimilor diagonalelor unui paralelogram este egală cu suma pătratelor lungimilor laturilor acestuia. Matematic, regula poate fi exprimată astfel: într-un paralelogram ABCD, avem AC2 + BD2 = AB2 + BC2 + CD2 + AD2. Această relație este utilă pentru a verifica dacă un patrulater este un paralelogram și pentru a calcula lungimea unei diagonale în funcție de celelalte elemente cunoscute.