Validare CNP (Cod Numeric Personal)

Validator CNP

Codul Numeric Personal sau CNP este un cod unic de identificare folosit în România. Orice cetățean român are un CNP, iar acesta este folosit pentru a identifica persoana respectivă în fața statului. CNP-ul este format din 13 cifre, prima cifră indică sexul, următoarele 6 reprezentând data nașterii, următoare 2 cifre reprezintă codul județului, următoarele 3 reprezentând un număr de ordine și ultima cifră fiind cifra de control.

CNP-ul a apărut prima dată în perioada comunista, dar este în continuare folosit de cătrte autoritățile statului, fiecare nou-născut fiindu-i atribuit unul la naștere.

Alte servicii legate de taxe